Wersja mobilna strony WSSiP

Opłaty dla kandydatów

Opłaty za studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie), jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne oraz podyplomowe niestacjonarne 1-roczne (dwusemestralne), 2-letnie (czterosemestralne) i 1,5-roczne (trzysemestralne).

1. Opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i wpłacana jest przy zapisie i składaniu dokumentów,

2. Wpisowe jednorazowe, wpłacane po uzyskaniu kwalifikacji i podpisaniu umowy o usługę edukacyjną (kształcenie) wynosi:

  • 1200 zł – studia jednolite magisterskie
  • 1000 zł - studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)
  • 1000 zł - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)
  • 500 zł - studia podyplomowe 1-roczne
  • 500 zł - studia podyplomowe 1,5-roczne
  • 500 zł - studia podyplomowe 2-letnie

3. Opłata roczna za usługi edukacyjne (czesne) świadczone przez uczelnię w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

Roczne koszty Opłata za semestr Opłata w 3 ratach Opłata w 9 ratach
a. studia jednolite magisterskie i II stopnia (uzupełniające magisterskie)
8280 zł 4140 zł 2760 zł 920 zł rata
b. studia I stopnia licencjackie oraz I stopnia inżynierskie
7800 zł 3900 zł 2600 zł 867 zł rata
c. studia podyplomowe 2-letnie (czterosemestralne) i 1,5-roczne (trzysemestralne)
5400 zł 2700 zł 1800 zł 600 zł rata
d. studia podyplomowe 1-roczne (dwusemestralne)
4950 zł 2475 zł 1650 zł 550 zł rata

Informacje dodatkowe:

1. Wpisanie kandydata na listę osób przyjętych do Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi następuje po złożeniu dokumentów, uzyskaniu kwalifikacji na wybrany kierunek, wpłacie wpisowego oraz po podpisaniu umowy o kształcenie.

2. Umowa o usługę edukacyjną (kształcenie) zostaje podpisana po uzyskaniu kwalifikacji i wpłacie wpisowego, Kandydat wraz z osobami finansującymi lub współfinansującymi naukę, przyjmującymi na siebie rolę poręczyciela (rodzice,opiekunowie, pracodawcy, sponsorzy) zobowiązani są do podpisania umowy o usługę edukacyjną (kształcenie) w ciągu 14 dni od daty uzyskania kwalifikacji przez kandydata.

3. Uwaga! Nieterminowe wpłaty czesnego powodują naliczanie odsetek.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Dziekanatem Uczelni.

Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi
ul. Targowa 65, tel. (42) 678 05 50 w. 20, (42) 678 26 71 w. 26

e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl


Zabrania sie wykorzystywania nazwy uczelni oraz fotografii , projektów i tekstów zamieszczonych na stronie internetowej bez zezwolenia władz WSSiP.


Wersja angielska WSSiP Wersja ukraińska WSSiP Wersja rosyjska WSSiP
Do góry strony