Wersja mobilna strony WSSiP

Stypendia

STYPENDIUM  MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

(informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dzień 13.07.2012)

Termin składania wniosku:
Student jest zobowiązany złożyć wniosek o stypendium do dnia 31 lipca 2012 roku w Dziale Promocji Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania. Wnioski będą przyjmowane tylko od studentów, którzy zaliczyli sesję letnią w przewidzianym terminie.

Pliki do pobrania:

STYPENDIUM  PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił nabór wniosków o przyznanie w 2013 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć. Będą przyznawane w następujących dziedzinach: sztuki wizualne, sztuki projektowe, film,teatr, muzyka, taniec, literatura. O stypendia mogą ubiegać się zwłaszcza osoby, które nie przekroczyły 35. roku życia. Ponadto kandydat musi prowadzić działalność twórczą na terenie Łodzi. Wyboru stypendystów zdecyduje komisja, w skład której wejdą eksperci z danej dziedziny kultury, urzędnicy i radni. Przewodniczyć komisji będzie wiceprezydent Agnieszka Nowak. Łącznie w programie rozdysponowane zostanie 100 tys. zł. Wyniki będą znane na początku 2013 roku. Więcej informacji >>

STYPENDIUM  MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

(informacje pochodzą ze strony Urzędu Marszałkowskiego na dzień 13.07.2012)

Termin składania wniosku:
Student jest zobowiązany złożyć wniosek o przyznanie stypendium do dnia 15 maja 2012 w Dziale Promocji Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania.

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W KATEGORII „MŁODY TWÓRCA”

Województwo Łódzkie rozpoczęło realizację projektu pn. „Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

W ramach projektu można złożyć wniosek o stypendium artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca”.

Uwaga: Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania nie pośredniczy w składaniu wniosku. Więcej informacji >>

Stypendia w ramach programu Młodzi w Łodzi

Stypendia Miasta Łodzi

Serwis www.mojestypendium.pl źródło wiedzy o ogólnopolskich, lokalnych i zagranicznych programach stypendialnych


Zabrania sie wykorzystywania nazwy uczelni oraz fotografii , projektów i tekstów zamieszczonych na stronie internetowej bez zezwolenia władz WSSiP.


Wersja angielska WSSiP Wersja ukraińska WSSiP Wersja rosyjska WSSiP
Do góry strony