Wersja mobilna strony WSSiP

Szkoła Projektowania i Reklamy
Budynek WSSiP w Łodzi

Szkoła Projektowania i Reklamy – Policealne Prywatne Studium Zawodowe istnieje od 1991 roku. ( www.spir.edu.pl )
Jest jedyną w Polsce szkołą o autorskich programach dydaktycznych. Pedagogami szkoły są profesorowie i pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni oraz uznani praktycy zawodu. Szkoła wypuściła już 140 absolwentów.

W dotychczasowych doświadczeniach krajów zachodnich typ kształcenia zawodowego usytuowanego pomiędzy szkołą średnią, a szkołą wyższą jest bardzo rozpowszechniony i społecznie sprawdzony. Istotą tego kształcenia jest dostępność, odpłatność, różny okres kształcenia oraz możliwość pogłębiania wiedzy w oparciu o ideę kształcenia ustawicznego.
Dla tych, którzy swoje miejsce i możliwość pracy wiążą ze środkami masowego przekazu, organizacją produkcji, projektowaniem, i promocją produktów rynkowych „Szkoła Projektowania i Reklamy” otwiera możliwości kształcenia.
Otwartość i alternatywność to ciągłe rozwijanie kierunków o nowe potrzeby społeczne oraz swoboda w doborze wiedzy w formie przedmiotów fakultatywnych, uzupełniających kształcenie podstawowe.

Absolwent Szkoły powinien dysponować wiedzą specjalistyczną, jak również wiedzą z dyscyplin uzupełniających i pokrewnych. Tylko wtedy, gdy będzie on zdolny wybrać te elementy informacji, które zarysują mu własne rozwiązanie, będzie osobą powołaną na określonym szczeblu zawodowym do nadania produktom i informacjom rynkowym ich społecznego znaczenia i użyteczności. Wiedza zrelatywizowana z produkcją, konsumpcją i kulturą daje możliwości zastępowania wyuczonej jednokierunkowej obecnej kadry, jak również umożliwia realizacji własnych planów w gospodarce rynkowej.

Specjalności nauczania:

  1. Dekoracja wnętrz i wystaw
  2. Projektowanie produktu przemysłowego
  3. Sztuka przedmiotu i biżuteria
  4. Projektowanie reklamy i stron internetowych
  5. Projektowanie ubioru
  6. Operator kamery filmowej
  7. Montaż filmowy

Zapraszamy na stronę Szkoły Projektowania i Reklamy w Łodzi >>


Zabrania sie wykorzystywania nazwy uczelni oraz fotografii , projektów i tekstów zamieszczonych na stronie internetowej bez zezwolenia władz WSSiP.


Wersja angielska WSSiP Wersja ukraińska WSSiP Wersja rosyjska WSSiP
Do góry strony