Wersja mobilna strony WSSiP

Studium Aktorskie

Studium Aktorskie

ZAPRASZAMY do szkoły z wieloletnim doświadczeniem, tradycjami, wymiernymi sukcesami, kameralnej, stawiającej na indywidualne kształcenie.

Cele, które chcemy z WAMI realizować:

 1. Poszukiwanie i wybór własnej artystycznej drogi przez zapoznanie się z różnymi środkami artystycznego wyrazu: działania aktorskie, fotografię, film, kreację siebie i przestrzeni wokół nas.
 2. Zdobywanie wiedzy z historii sztuki, filmu, teatru, antropologii kultury
 3. Nabywanie i rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
 4. Doskonalenie sztuki wystąpień publicznych, kreacji i prezentacji własnego wizerunku i komunikacji interpersonalnej.
 5. Terapia przez teatr (różne techniki teatralne) poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 6. Twórcze spędzanie czasu i świadomego odbioru sztuki.

Dlaczego właśnie TY właśnie TUTAJ powinieneś studiować?

 1. Wykorzystując najnowsze formy komunikacji z odbiorcą, na realistycznym i wirtualnym planie filmowym, uczymy specyfiki środków wyrazu towarzyszących zarówno tradycyjnym jak i najnowszym formom wypowiedzi artystycznej,
 2. Pracujemy w małych grupach. Daje to dobry kontakt z każdym studentem, sprzyja rozwojowi artystycznemu i intelektualnemu, kształtowaniu osobowości.
 3. Umożliwiamy indywidualny tok studiów- wybór i łączenie zajęć w ramach zajęć grupowych i indywidualnych. np.:
  -Studium Aktorskiego przy Wydziale Filmu i Fotografii - możliwość przygotowania profesjonalnego portfolio, nabywanie umiejętności pracy w modelingu poprzez udział w sesjach zdjęciowych pokazach mody
  -Studium Aktorskiego przy Wydziale Filmu i Fotografii i w ramach zajęć ze sztuki operatorskiej - praca z kamerą, praca nad scenariuszem filmowym, udział w etiudach szkolnych i praca na planie filmowym realistycznym i wirtualnym, udział w castingach.
 4. Równolegle do zajęć w Studium, słuchacze mogą podjąć dodatkowe równoległe, pełne studia z reżyserii filmowej lub fotografii oraz kostiumologii w Katedrze Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotograficznego.
 5. Możliwość (po 1 roku) podjęcia nauki w Studium na drugim kierunku bez opłat.
 6. 3 letnie studium daje uprawnienia do zdawania egzaminu eksternistycznego na dyplomowanego aktora dramatu.
Sergiusz Sachno - Wystawa Aktorzy

Sergiusz Sachno - Wystawa "Aktorzy"

Sergiusz Sachno - Wystawa Aktorzy

Sergiusz Sachno - Wystawa "Aktorzy"

Studium Aktorskie przy Wydziale Filmu i Fotografii

- Studium dzienne - 3 letnie, zakończone przedstawieniem dyplomowym. Dyplom studium aktorskiego przy Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania - upoważnia do zdawania egzaminu eksternistycznego dla aktorów przed komisją ZASP i otrzymania tytułu dyplomowanego aktora.

Podstawowe przedmioty (wiodące):

 1. Zadania aktorskie/ interpretacja tekstu i roli
 2. Interpretacja: proza, wiersz klasyczny i współczesny, piosenka. Praca ze scenariuszem filmowym.
 3. Praca przed kamerą/ współpraca z reżyserem i operatorem filmowym, świadomość korzystania z elementów technicznych w filmie i telewizji takich jak np. światło.
 4. Dykcja i emisja głosu
 5. Świadomość ruchu scenicznego- estetyka i ekspresja ruchu, improwizacja
 6. Historia teatru, filmu, sztuki współczesnej, elementy antropologii kultury
 7. Lektorat z języka angielskiego

- Studium zaoczne w systemie weekendowym - 3 letnie, 2 razy w miesiącu- w soboty i niedziele w godz. 10.00-19.00 (36 godzin miesięcznie).
a) dla kandydatów na aktorów- realizowany program studiów dziennych w systemie weekendowym

- Warsztaty aktorskie
a) przygotowujące do egzaminów do Szkół Teatralnych, Filmowych i innych Artystycznych a także do pracy w Radiu i Telewizji, castingów do filmów i reklam. Skierowane są one również do osób, które amatorsko zajmują się lub interesują teatrem i chciałby poszerzyć  swoje umiejętności i wiedzę w tym zakresie.
b) dla ludzi biznesu i dziennikarzy:
- panowanie nad tremą
- autoprezentacja
- autoświadomość w relacjach interpersonalnych
- korzystanie z mikrofonu i kamery w wystąpieniu publicznym
- zdobywanie uwagi, sympatii i zaufania widowni (słuchaczy)

Przedmioty/ wykładowcy WSSiP - możliwość indywidualnego wyboru:

 1. Historia i teoria filmu: dr Barbara Stolarska
 2. Techniki scenariuszowe: dr Piotr Andrejew
 3. Historia sztuki: mgr Małgorzata Białkowska
 4. Sztuka współczesna: dr Wisława Jordan
 5. Historia fotografii: mgr Krzysztof Jurecki
 6. Warsztaty operatorskie. Propedeutyka obrazu filmowego: prof. Grzegorz Kędzierski
 7. Fotografia planu filmowego: prof. Mirosław Araszewski
 8. Fotografia reklamowa: prof. Sergiusz Sachno
 9. Analiza filmu fabularnego. Kino współczesne: dr Paweł Sołodki
 10. Sztuka operatorska- prof. Stanisław Szymański
 11. Podstawa reżyserii filmowej- dr Piotr Andriejew, dr Jerzy Matula

Niezbędne dokumenty:

 • list motywacyjny
 • potwierdzenie opłaty wpisowej
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • kserokopia dowodu osobistego / paszportu
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Powyższe dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 25 września. 

Opłaty za studia w trybie dziennym

 • Wpisowe – 250 PLN
 • Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym: 500 PLN w miesiącach od października do czerwca

Wymagania - rozmowa kwalifikacyjna

Mile widziana prezentacja dowolnego utworu: wiersz, fragment prozy, piosenka.

Miejsce zajęć:
budynek Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, ul. Targowa 65- w sąsiedztwie PWSFTViT.
Termin:

Szczegółowe informacje i zapisy:

Podanie o przyjęcie do studium aktorskiego
Dziekanat:
tel. 42 678-05-50
42 678-26-71
42 678-25-89
dziekanat@wssip.edu.pl


Zabrania sie wykorzystywania nazwy uczelni oraz fotografii , projektów i tekstów zamieszczonych na stronie internetowej bez zezwolenia władz WSSiP.


Wersja angielska WSSiP Wersja ukraińska WSSiP Wersja rosyjska WSSiP
Do góry strony