Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi - jedyna taka uczelnia niepubliczna w Polsce kształcąca w zakresie architektury, wzornictwa, fotografii i filmu
Wersja mobilna strony WSSiP

Informacje dla dydaktyków

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 - Więcej ->

PLIKI DO POBRANIA:

Ankieta nauczycielska oceny realizacji efektów kształcenia z przedmiotu (28.04.2017r.) - pobierz

Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 27 marca 2017 r. Rektora Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. (04.04.2017r.) - pobierz

Wydział Filmu i Fotografii

Opis modułu kształcenia i bilans (25.04.2017r.) - pobierz

Tabela zakładanych kierunkowych efektów kształcenia - studia jednolite magisterskie (25.04.2017r.) - pobierz

Tabela zakładanych kierunkowych efektów kształcenia - studia drugiego stopnia (25.04.2017r.) - pobierz

© Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Zabrania sie wykorzystywania nazwy uczelni oraz fotografii , projektów i tekstów zamieszczonych na stronie internetowej bez zezwolenia władz WSSiP.


Wersja angielska WSSiP Wersja ukraińska WSSiP Wersja rosyjska WSSiP
Do góry strony