Kursy

INTENSYWNY KURS PRZYGOTOWAWCZY ON-LINE DO PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TEATRALNYCH

30 maja - 16 sierpnia
GRUPY 5-6 osobowe!

Regularne zajęcia: 12 weekendów/ 16 h tygodniowo
192 h lekcyjne kursu/ 64 h lekcyjne miesięcznie/16 h lekcyjnych tygodniowo

Sobota (godz. 10.00-13.00, 14:00-17:00)
Niedziela (godz. 10.00-13.00, 13:00-17:00)

Maj/czerwiec (4 weekendy): 30-31.05; 6-7.06; 13-14.06; 20-21.06
Czerwiec/lipiec (4 weekendy): 27-28.06; 04-05.07; 11-12.07; 18-19.07
Lipiec/sierpień (4 weekendy): 25-26.07; 01-02.08; 08-09.08; 15-16.08

2496 zł za cały kurs/ 832 zł za 4 weekendy/ 208 zł za 1 weekend/ 13 zł za 1 h.

Całkowity koszt kursu 2496 zł (płatne w 3 miesięcznych ratach, każda w wysokości 832 zł).

ZAPISY DO 24 MAJA 2020

Program obejmuje zajęcia:

  • analiza i interpretacja tekstu: wiersz współczesny, klasyczny (oraz monolog klasyczny)
  • analiza i interpretacja tekstu: proza klasyczna, proza współczesna
  • improwizacje i zadania aktorskie na wybranych tekstach
  • artykulacja, dykcja
  • głos - techniki uwalniania głosu
  • taniec, ruch sceniczny
  • umuzykalnienie/ rytmika/ piosenka

Oferujemy pomoc w doborze tekstów na egzamin do PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TEATRALNYCH.

Małe grupy. Możliwość kształtowania planu wg własnych potrzeb.

Możliwa kontynuacja edukacji teatralnej w 3 letnim Studium Teatralnym dającym uprawnienia zdobycia tytułu zawodu aktora (wkrótce z uprawnieniami licencjatu). W przypadku zniesienia obostrzeń związanych z pandemią istnieje możliwość prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym (w siedzibie Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi).

Urzeczywistniaj marzenia!

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: +48 570 010 654
Email: dziekanat@wssip.edu.pl