UWAGA! WRACAJĄ COOLTOWE WARSZTATY!

„LATO Z BIŻUTERIĄ” - KURS I STOPNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI SREBRNEJ BIŻUTERII

VIII edycja kursu dedykowana jest zapaleńcom, hobbistom i wszystkim tym, którzy marzą o nauczeniu się tej fascynującej sztuki i zdobyciu ciekawego zawodu. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi organizuje, prawdopodobnie w terminie wrześniowym (w zależności od sytuacji pandemicznej w Polsce) ósme wakacyjne warsztaty wiedzy złotniczej, projektowania i realizacji srebrnej biżuterii.
Miejsce siedziba Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi ul. Targowa 65

Na zakończenie każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu I stopnia wystawiony przez uczelnię.

Liczba uczestników – max. 10 osób

Organizatorzy zapewniają (w cenie kursu) całodzienne wyżywienie w bardzo dobrej stołówce Wyższej Szkoły Teatralnej Filmowej i Telewizyjnej sąsiadującej z naszą uczelnią. W cenie kursu także noclegi w szkolnej bazie hotelowej (pokoje 1 i 3 osobowe).

Wykłady, zajęcia projektowe i praktyczne będą prowadzone przez doświadczonego pedagoga WSSiP dr. Piotra Cieciurę.

Program kursu I stopnia

Zajęcia będą odbywały się codziennie (8 godzin) w salach wykładowych i w szkolnym warsztacie złotniczym według następującego planu:

  1. Wykłady tematyczne z następujących dziedzin; historia złotnictwa, materiałoznawstwo złotnicze, techniki i terminologia, probiernictwo i podstawy wiedzy o znakach złotniczych itd. Wykłady będą ilustrowane filmami wideo, materiałami ikonograficznymi oraz ciekawymi eksponatami z prywatnej kolekcji wykładowcy-1 godz. lekcyjna
  2. Zajęcia teoretyczne z podstaw projektowania, rysunku i makietowania – 3 godz. lekcyjne
  3. Zajęcia praktyczne - warsztatowe; realizacja w srebrze pod opieką wykładowcy – 4 godz.
  4. Praca samodzielna w warsztacie (do nocy) w zależności od stopnia zaangażowania. Warsztat uczelni jest wyposażony we wszelkie niezbędne maszyny, urządzenia, materiały i narzędzia służące do wykonywania biżuterii.
  5. Wernisaż prac, powstałych w trakcie kursu, zakończony tradycyjną lampką wina. Organizatorzy zapewniają srebro próby 930, każdy z uczestników będzie mógł zabrać własnoręcznie wykonane przedmioty o masie 30 gramów. Istnieje możliwość wykupienia po cenach rynkowych srebra większej ilości wykonanych przedmiotów.

Szczegółowe informacje i kontakt: Piotr Cieciura mail: piotrcieciura@poczta.onet.pl