Kursy

MIESIĘCZNY INTENSYWNY KURS PRZYGOTOWAWCZY ON-LINE DO PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TEATRALNYCH

1 lipca - 31 lipca
GRUPY 5-6 osobowe!

Regularne zajęcia praktyczne: poniedziałki, środy, piątki
84 godziny lekcyjne kursu / 18 godzin tygodniowo / 6 godzin dziennie

1350 zł za cały kurs / 288 zł za tydzień / 16 zł za 1 godzinę lekcyjną

Program obejmuje zajęcia:

  • analiza i interpretacja tekstu: wiersz współczesny, klasyczny (oraz monolog klasyczny)
  • analiza i interpretacja tekstu: proza klasyczna, proza współczesna
  • improwizacje i zadania aktorskie na wybranych tekstach
  • artykulacja, dykcja
  • głos - techniki uwalniania głosu
  • taniec, ruch sceniczny
  • umuzykalnienie/ rytmika/ piosenka

Oferujemy pomoc w doborze tekstów na egzamin do PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TEATRALNYCH.

Małe grupy. Możliwość kształtowania planu wg własnych potrzeb.

Możliwa kontynuacja edukacji teatralnej w 3 letnim Studium Teatralnym dającym uprawnienia zdobycia tytułu zawodu aktora (wkrótce z uprawnieniami licencjatu). W przypadku zniesienia obostrzeń związanych z pandemią istnieje możliwość prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym (w siedzibie Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi).

Urzeczywistniaj marzenia!

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: +48 570 010 654
Email: dziekanat@wssip.edu.pl