Promocje

Osoby będące studentami Wydziału Wzornictwa otrzymają w ramach promocji tego kierunku 50 % refundację kosztów zakupu pakietu graficznego dla studentów Creativ Cloud firmy Adobe.

Promocja obowiązuje jedynie na pierwszym roku studiów przez 10 miesięcy. W okresie października bieżącego roku do lipca roku następnego. Koszty poniesione przez studenta odliczone będą sukcesywnie przy rozliczeniu czesnego. Nie więcej jednak niż połowa wartości zakupionego pakietu edukacyjnego na w/w okres.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu promocji.