Język polski dla obcokrajowców

Kurs zerowy

Kurs zerowy na studia w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania z języka polskiego dla obcokrajowców.

Cena: 3000 EUR (Osoby pochodzenia polskiego - 30%)

Roczny kurs obejmuje dwa semestry, rozpoczyna się 2 listopada 2024 r. a kończy 30 czerwca 2025 r.

Zajęcia odbywają się w wymiarze 6 godzin od poniedziałku do piątku.

Kurs wyrównuje poziom przygotowania merytorycznego i językowego, obejmuje naukę języka ogólnego i specjalistycznego oraz przygotowuje do rozpoczęcia studiów w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi na wybranym przez kandydata kierunku.

Kurs kończy się wydaniem certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1 lub B2, w zależności od poziomu zaawansowania.

Kandydat na studia powinien załączyć w dokumentacji odpis lub uwierzytelnioną fotokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, uprawniającego do podjęcia studiów.