Wydarzenia

Alicja Majewska i Andrzej Zaucha w Studium Aktorskim!

Jeszcze przed wakacjami odby?? si�? w Studium Aktorskim egzamin zaliczeniowy z piosenki aktorskiej. S??uchacze Studium - Iga Biadu??, Szymon K�?dzielawski, Klaudia Michalik i Eliza Sondaj - przygotowali pod kierunkiem dr. Marka N�?dzy i mgr. Szymona Szyszki kr??tki spektakl muzyczny z piosenkami z repertuaru Alicji Majewskiej i Andrzeja Zauchy. Wszyscy zdali ??piewaj�?co, a efekty mo??na podziwia�? na nagraniu, zarejestrowanym przez student??w II roku Realizacji - Juli�? Pohl i Huberta Barskiego.