Wydarzenia

Aktywność edukacyjno-popularyzatorska naszej Uczelni

Prof. Roman Pilch, Dziekan Wydziału Architektur WSSiP był jednym z prelegentów Konferencji w Krakowie
(link do wydarzenia: https://instytutbudownictwaoptymalnego.edu.pl/).

Pod kierownictwem prof. Romana Pilcha przygotowywana jest dystrybucja wykładów z Warszawy i Krakowa w formie papierowej. Instytut Budownictwa optymalnego  od wielu lat już  wspiera wartościowe rozwiązania dedykowane branży budownictwa i branż towarzyszących.