Studia Podyplomowe

FOTOGRAFIA

CZAS TRWANIA: 4 semestry, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela) po 8 godzin dziennie, 265 godzin w roku.

KOSZT: 9700 zł za rok, opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i wpłacana jest przy zapisie i składaniu dokumentów. Wpisowe jednorazowe, płatne przed uzyskaniem kwalifikacji wynosi: 580 zł

ADRESAT: studia podyplomowe adresowane są nie tylko do pasjonatów fotografii pragnących poszerzyć wiedzę techniczną i rozwinąć umiejętności praktyczne i artystyczne, ale przede wszystkim do ludzi, którzy profesjonalne zdjęcia wykorzystują w pracy zawodowej. Studia mają charakter praktyczny. Nie tylko rozwijają wyobraźnię i świadomość studenta w fotograficznym postrzeganiu rzeczywistości ale również dają wiedzę i umiejętności warsztatowe do radzenia sobie z różnorodnymi zadaniami z fotografii reklamowej, reportażowej, dokumentalnej. Na zajęciach z grafiki nabywają umiejętności projektowania typografii, loga, hasła dla danego produktu.

WYKŁADOWCY: wykładowcy WSSiP w Łodzi

PROGRAM:

  • fotografia ogólna
  • fotografia dokumentalna
  • fotografia reklamowa
  • fotografia artystyczna
  • pracownia artystyczna
  • multimedia
  • projektowanie systemow identyfikacji graficznej
  • projektowanie wydawnictw

KWALIFIKACJE:

Absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną w zakresie techniki i technologii wykonywania zdjęć i umiejętnościami ich praktycznego zastosowania w zakresie fotografii ogólnej, reportażowej, dokumentalnej. Posiada umiejętności umiejscowienia wykonywanych prac praktycznych w kontekście różnorodnych stylistyk zdjęciowych oraz wzbogaca język własnej wypowiedzi artystycznej. Posiada również podstawy wiedzy w zakresie cyfrowej edycji fotografii oraz edycji materiału zdjęciowego składającego się na reportaż.