SZKOŁA PROJEKTOWANIA I MULTIMEDIÓW (SPiM)

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025
Rekrutacja trwa do 30 września 2024 roku.

Naukę można podjąć w trybie dziennym lub zaocznym.
Tok kształcenia trwa 2 lata.
Kandydaci muszą okazać się minimum świadectwem ukończenia szkoły średniej oraz zaprezentować elektroniczne portfolio, a także wykazać się zainteresowaniami i predyspozycjami w wybranej specjalności kształcenia.

NIE WYMAGAMY ŚWIADECTWA MATURALNEGO

Szkoła Projektowania i Multimediów pozostała pod merytoryczną opieką WSSiP w Łodzi. Słuchacze policealnego studium korzystają z zaplecza technicznego WSSiP a nauka prowadzona jest w oparciu o metodykę studiów wyższych. Dzięki temu SPiM gwarantuje, niedostępny w innych szkołach policealnych, wysoki poziom ksztłcenia oraz szerokie możliwości realizacyjne.

 1. Przedmioty ogólnoplastyczne obligatoryjne:
  • fotografia
  • kompozycja
 2. Przedmioty ogólnoplastyczne do wyboru:
  • rysunek
  • pracownia projektowa (do wyboru)
 3. Przedmioty teoretyczne
  • historia sztuki
  • prawo autorskie
  • ergonomia
 4. Przedmioty kierunkowe
  • typografia (typografia wydawnicza i na ekran, typografia ruchoma)
  • projektowanie graficzne
  • animacja
  • przygotowanie do druku - DTP
  • technologia cyfrowa - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Animate, Adobe After Effects - 2 sem.

Bloki zajęć w ramach projektowania:

 1. podstawy typografii
 2. podstawy projektowania graficznego
 3. projektowanie grafiki wydawniczej
 4. projektowanie systemów identyfikacji graficznej
 5. strategia kampanii reklamowych
 6. projektowanie opakowań

Bloki zajęć w ramach multimediów:

 1. projekty ramówek/broadcast
 2. ruchoma infografika
 3. animacja fotograficzna
 4. typografia kinetyczna
 5. video clip

Celem szkoły jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów z zakresu kwestii projektowych, kontekstu historii sztuki, tworzenie odpowiednich i trafnych komunikatów wizualnych oraz skutecznej reklamy. Szkoła zapewnia poznanie odpowiednich narzędzi do realizacji projektów. Oferuje kursy z tradycyjnych technik graficznych, jak i z najnowszego oprogramowania komputerowego do grafiki bitmapowej, wektorowej, grafiki 2D i 3D, animacji i postprodukcji.

Słuchacze zapoznają się z aktualną problematyką związaną z tworzeniem komunikacji wizualnej, projektowania na potrzeby mediów społecznościowych i sieci oraz aktualnych trendów w motion designie i multimediach.

Kadra wykładowców z bogatym doświadczeniem praktycznym, zwłaszcza w zakresie przedmiotów projektowych i ogólnoplastycznych, związanych z narzędziami cyfrowymi jak i technologią tradycyjną.

Wykładowcy – praktycy

1. Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i wpłacana jest przy zapisie i składaniu dokumentów.

2. Wpisowe jednorazowe, płatne przed uzyskaniem kwalifikacji wynosi 580 zł

3. Opłata roczna za usługi edukacyjne (czesne) świadczone przez szkołę w roku akademickim 2024/2025 wynosi:

Roczne koszty Opłata za semestr Opłata w 9 ratach Opłata w 12 ratach
9360 zł 4680 zł 1040 zł rata 780 zł rata

Miejsce zajęć
budynek Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, ul. Targowa 65 - w sąsiedztwie PWSFTViT.

Kontakt
Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi
ul. Targowa 65
tel. kom. +48 570 010 654, 570 600 141

e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny