Wersja mobilna strony WSSiP

Galeria akademicka

Wystawa KONTRASTY

Wystawa 'Kontrasty'

„Widzieć nie oznacza dostrzegać“ 1
                                                E.H Gombrich

„W przyszłości analfabetami nie będziemy nazywać tych, którzy nie potrafią czytać tekstu, ale tych, którzy nie radzą sobie z czytaniem fotografii.“2
                                              László Moholy-Nagy       Sens tych dwóch myśli może, między innymi, definiować obszar dydaktycznych zmagań, którego  pożądanym horyzontem jest świadomość. Świadomość po wielokroć. Świadomość celu i świadomość drogi, świadomość procesu, świadomość środków wyrazu, by wymarzony cel osiągnąć.
       Ufam, że prace studenckie, eksponowane na wystawie pt. „Kontrasty“ z roku akademickiego 2014/15, ukazują już artystyczne predyspozycje studentów. Spośród kilku tematów, dwa ujawniły zaskakujące, bardzo interesujące rozwiązania. Te dwa tematy to: „Cztery żywioły“ i „Portret z maską“. Kilka osób w swoich utworach zawarło sporą dawkę ironii, inne obnażyły obecną w naszym życiu obojętność, alienację, skłonność do mitologizacji, hedonizmu i konsumeryzmu.
      W epoce „obrazkowej“, zalew obrazów spłaszcza i banalizuje ich sens, znieczula widza. Podczas studiów uczymy się z jednej strony odczytywać komunikaty artystyczne od innych, a z drugiej strony uczymy się konstruować precyzyjny komunikat wysyłany od nas. Bo, trawestując słowa Gombricha – dostrzegać jeszcze nie oznacza rozumieć. Nasza przygoda trwa...

1. E.H.Gombrich „Zmysł porządku“ Universitas Kraków 2009 str Przedmowa VII
2. Jedna z wersji słów przypisywanych Moholy-Nagy


Łódź, listopad 2015                                                          prof. Aleksandra MańczakSerdecznie zapraszamy na wystawę fotografii studentów Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi z pracowni Pani profesor Aleksandry Mańczak pt. "Kontrasty".

Termin:
2 grudnia 2015 r.
Godzina: 13.30
Miejsce: Galeria Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, ul. Targowa 65.

Wystawa prezentowana będzie do końca grudnia, w godzinach 10.00-16.00.
Zapraszamy!

Zabrania sie wykorzystywania nazwy uczelni oraz fotografii , projektów i tekstów zamieszczonych na stronie internetowej bez zezwolenia władz WSSiP.


Wersja angielska WSSiP Wersja ukraińska WSSiP Wersja rosyjska WSSiP
Do góry strony