Rozwój i Promocja

mgr Bartłomiej Józefowicz
Specjalista ds. rozwoju

e-mail: b.jozefowicz@wssip.edu.pl