Wykładowcy

 • prof. Beata Cholewa-Mazurowska

  Wzornictwo, Architektura, Architektura wnętrz

 • prof. Piotr Cieciura

  Wzornictwo, Architektura, Architektura wnętrz

 • mgr Sławomir Sulej

  Studium aktorskie

 • mgr inż. Robert Cieślak

  Architektura, Architektura wnętrz

 • mgr Michał Dondzik

  Film i Fotografia

 • mgr Paula Drzewiecka

  Wzornictwo

 • mgr Małgorzata Gawrysiak- Bańkowska

  Wzornictwo

 • mgr Marek Golec

  Architektura, Architektura wnętrz

 • dr Sławomir Kalwinek

  Film i Fotografia

 • tech. Bogdan Kondras

  Architektura, Architektura wnętrz

 • dr Kamila Kotys-Sammler

  Studium aktorskie

 • mgr Justyna Król

  Film i Fotografia

 • mgr inż. Jakub Krzysztofik

  Architektura, Architektura wnętrz

 • mgr Ewa Kustusz Warwas

  Studium aktorskie

 • dr Krzysztof Lipiński

  Film i Fotografia

 • mgr Mirosława Marcheluk

  Studium aktorskie

 • mgr Agata Moryto

  Wzornictwo, Film i Fotografia

 • mgr Patrycja Parjaszewska

  Studium aktorskie

 • dr Bronisława Stolarska

  Film i Fotografia

 • prof. Stanisław Szymański

  Film i Fotografia

 • prof. Michał Tomaszewicz

  Architektura, Architektura Wnętrz

 • mgr inż. Marta Tomaszewicz-Obara

  Architektura, Architektura Wnętrz

 • mgr Bartosz Warwas

  Film i Fotografia, Studium aktorskie

 • mgr Marcin Włodarski

  Studium aktorskie

 • mgr Fabian Yori

  Film i Fotografia

dr Agnieszka Andruszkiewicz

Wzornictwo, Architektura, Architektura wnętrz

mgr Michał Barczak

Studium aktorskie

mgr Małgorzata Cebulska

Film i Fotografia

prof. Bogdan Dziworski

Film i Fotografia

prof. Anna Frąckowicz

Wzornictwo, Architektura, Architektura wnętrz

dr Marta Giec

Film i Fotografia

prof. Jarosław Golanek

Wzornictwo

prof. Maciej Kędzielawski

Film i Fotografia

mgr inż. Marek Kolasa

Architektura, Architektura wnętrz

prof. Zbigniew Koszałkowski

Wzornictwo

dr Robert Kowalczyk

Architektura, Architektura wnętrz

mgr Miłosz Krajewski

Film i Fotografia

mgr Wojciech Lepianka

Film i Fotografia

dr Marek Nędza

Studium aktorskie

mgr Oleksanr Pozdniakov

Film i Fotografia

prof. Sergiusz Sachno

Film i Fotografia

mgr Szymon Szyszka

Studium aktorskie

mgr Aleksandra Terpińska

Film i Fotografia