Wykładowcy

 • dr Beata Cholewa-Mazurowska

  Wzornictwo, Architektura, Architektura wnętrz

 • prof. Piotr Cieciura

  Wzornictwo, Architektura, Architektura wnętrz

 • mgr Sławomir Sulej

  Studium aktorskie

 • mgr inż. Robert Cieślak

  Architektura, Architektura wnętrz

 • mgr Michał Dondzik

  Film i Fotografia

 • mgr Paula Drzewiecka

  Wzornictwo

 • mgr Małgorzata Gawrysiak- Bańkowska

  Wzornictwo

 • mgr Marek Golec

  Architektura, Architektura wnętrz

 • dr Sławomir Kalwinek

  Film i Fotografia

 • tech. Bogdan Kondras

  Architektura, Architektura wnętrz

 • dr Kamila Kotys-Sammler

  Studium aktorskie

 • mgr Justyna Król

  Film i Fotografia

 • mgr inż. Jakub Krzysztofik

  Architektura, Architektura wnętrz

 • mgr Ewa Kustusz Warwas

  Studium aktorskie

 • dr Krzysztof Lipiński

  Film i Fotografia

 • mgr Mirosława Marcheluk

  Studium aktorskie

 • mgr Agata Moryto

  Wzornictwo, Film i Fotografia

 • mgr Patrycja Parjaszewska

  Studium aktorskie

 • dr Bronisława Stolarska

  Film i Fotografia

 • prof. Stanisław Szymański

  Film i Fotografia

 • dr Michał Tomaszewicz

  Architektura, Architektura Wnętrz

 • mgr inż. Marta Tomaszewicz-Obara

  Architektura, Architektura Wnętrz

 • mgr Bartosz Warwas

  Film i Fotografia, Studium aktorskie

 • mgr Marcin Włodarski

  Studium aktorskie

 • mgr Fabian Yori

  Film i Fotografia

dr Agnieszka Andruszkiewicz

Wzornictwo, Architektura, Architektura wnętrz

mgr Michał Barczak

Studium aktorskie

mgr Małgorzata Cebulska

Film i Fotografia

prof. Anna Frąckowicz

Wzornictwo, Architektura, Architektura wnętrz

prof. Jarosław Golanek

Wzornictwo

mgr inż. Marek Kolasa

Architektura, Architektura wnętrz

prof. Zbigniew Koszałkowski

Wzornictwo

dr Robert Kowalczyk

Architektura, Architektura wnętrz

mgr Miłosz Krajewski

Film i Fotografia

dr Marek Nędza

Studium aktorskie

mgr Oleksanr Pozdniakov

Film i Fotografia

prof. Sergiusz Sachno

Film i Fotografia

mgr Szymon Szyszka

Studium aktorskie

mgr Aleksandra Terpińska

Film i Fotografia