Studium Aktorskie

Studium Aktorskie - Specjalizacja Aktorstwo Filmowe
przy Wydziale Filmu i Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi

Uruchamiając kształcenie aktorów filmowych, organizatorzy tego kształcenia, kierowali się refleksją uzmysławiającą, że współczesny przemysł filmowy o wielomilionowej widowni świata, wymaga kształcenia dla niego realizatorów filmowych, a wśród nich aktorów o specyficznych umiejętnościach, bez których film nie mógłby zaistnieć. Pokrewieństwo tego zawodu z zawodem aktora teatralnego w rzeczywistości ujawnia różnice w procesie realizacji filmu od procesu realizacji teatralnej jak i środków przekazu aktorskiego w przestrzeni filmowej i przestrzeni spektaklu teatralnego.

Mając powyższe na uwadze, Wydział filmu i Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, podjął zadanie kształcenia aktorów dla filmu nie starając się konkurować z tradycyjnymi szkołami aktorskimi.

3 - letnie Studium oparte o problemy pracy na planie filmowym wzbogacone podstawami aktorstwa, jak: dykcja i emisja głosu, interpretacja prozy i wiersza, sceny aktorskie rozszerzone o różne formy ich realizacji, uzupełnione zostały przedmiotami humanistycznymi, jak: historia sztuki czy historia i teoria filmu, by osadzić słuchaczy Studium w kulturze warunkujące realizację zawodu twórczego, jakim jest zawód aktora filmowego. Zajęcia w Studium nie są przygotowaniem do akademii czy wyższych szkół teatralnych, chociaż wiedza i umiejętności nabyte w Aktorskim Studium Filmowym, mogą być pomocne przy ubieganiu się, jego absolwentów o przyjęcie do tych uczelni.

Podstawowe przedmioty w całościowym procesie studiów:

  1. Zadania aktorskie/ interpretacja tekstu i roli
  2. Interpretacja: proza, wiersz klasyczny i współczesny, piosenka. Praca ze scenariuszem filmowym.
  3. Praca przed kamerą/ współpraca z reżyserem i operatorem filmowym, świadomość korzystania z elementów technicznych w filmie i telewizji takich jak np. światło.
  4. Dykcja i emisja głosu
  5. Świadomość ruchu scenicznego- estetyka i ekspresja ruchu, improwizacja
  6. Historia teatru, filmu, sztuki współczesnej, elementy antropologii kultury
  7. Lektorat z języka angielskiego

Wypełnij formularz rekrutacyjny