Współpraca

Wyższa Szkoła Sztuk i Projektowania jest uczelnią otwartą na współpracę z sektorem kultury, biznesu oraz organizacjami pozarządowymi.
Oferty z konkretnymi propozycjami współpracy prosimy kierować na adres: dziekanat@wssip.edu.pl