FILM I FOTOGRAFIA


Filmowe zmagania uchwycił Szymon Kosmowski

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Stanisław Szymański

Program kształcenia na Wydziale Filmu i Fotografii
WYŻSZEJ SZKOŁY SZTUKI I PROJEKTOWANIA

Program kształcenia na Wydziale Filmu i Fotografii zakłada, że realizator filmowy musi posiadać umiejętności w zakresie przenoszenia na ekran treści wynikających ze scenariusza zgodnie z koncepcją reżysera.

Realizator obrazu, aby we właściwy sposób przedstawić wizualnie scenariusz, powinien dysponować wiedzą teoretyczną i mieć opanowane na wysokim poziomie wszystkie praktyczne aspekty warsztatu realizatorskiego. Należy je odnieść szczególnie do problemów dotyczących oświetlenia, kompozycji, operowania kamerą, portretowania postaci, reżyserii, pracy z aktorem, umiejętności inscenizacji scen, tworzenia atmosfery miejsca, scenografii, formowania przestrzeni obrazu czarno-białego oraz barwnego i innych wynikających z indywidualnych opcji każdej realizacji filmowej.

Program zakłada prowadzenie zajęć dydaktycznych za pomocą następujących form: wykładów audytoryjnych, praktycznych zajęć grupowych, indywidualnych ćwiczeń warsztatowych i etiud autorskich, konsultacji projektów, seminariów i warsztatów.

Kształcenie na Wydziale Filmu i Fotografii dotyczy przedmiotów kierunkowych takich jak: sztuka, technika i technologia operatorska, podstawy pracy z kamerą, scenografia, podstawy reżyserii i montażu, obraz cyfrowy: efekty wizualne i animacja, kolor korekcja, film dokumentalny i reportaż, fotografia, realizacja dźwięku i montażu oraz przedmiotów uzupełniających, miedzy innymi: organizacji produkcji filmowej i tv, wybranych zagadnień filmu krótkometrażowego, antropologii kultury, historii sztuki, filmu i literatury, plastyki, wybranych zagadnień prawa autorskiego, lektoratów języków obcych i innych.

Kandydat może dokonać wyboru specjalności z dyscypliny będącej obszarem jego indywidualnych zainteresowań.

Szczególna uwaga w procesie edukacji jest dedykowana filmowym i fotograficznym pracom praktycznym dającym możliwość poznawania i kształtowania wrażliwości twórczej studentów. Współpraca w grupach ma umożliwić przekazywanie umiejętności warsztatowych, które dają się ująć dydaktycznie w głównej mierze poprzez działania praktyczne.

Indywidualne etiudy filmowe sprowadzą się do realizacji filmów autorskich przy pełnej konsultacji z pedagogiem, na każdym etapie realizacji. Dzięki tej metodzie ujęte zostaną dydaktycznie wszystkie elementy warsztatu realizatorskiego w kontekście konkretnej narracji.

Uczelnia dysponuje Studiem Produkcji Etiud wyposażonym w nowoczesny sprzęt zdjęciowy, oświetleniowy i dźwiękowy niezbędny dla dydaktyki oraz do realizacji projektów filmowych i fotograficznych, które są kluczowym składnikiem promocji po każdym roku studiów.

Studia w WSSiP są jednolite, magisterskie. Po złożeniu teoretycznej pracy pisemnej i etiudy filmowej absolwent uzyskuje dyplom magistra sztuki.

Zapraszamy na Wydział Filmu i fotografii
WYŻSZEJ SZKOŁY SZTUKI I PROJEKTOWANIA

Katedra Sztuki Operatorskiej

 • Film dokumentalny i reportażowy
 • Formy fabularne
 • Realizacja TV

Katedra Reżyserii

 • Reżyseria filmu reportażowego
 • Reżyseria filmu fabularnego
 • Reżyseria form telewizyjnych
 • Montaż filmowy
 • Produkcja filmowa
 • Animacja
 • Scenografia

Katedra Fotografii

 • Fotografia dokumentalna i reportażowa
 • Fotografia reklamowa
 • Fotografia artystyczna

Studia jednolite magisterskie
Studia II stopnia

Na obydwu kierunkach występują bloki przedmiotów humanistycznych i uzupełniających jak historia sztuki, filmu, fotografii, organizacja i zarządzanie produkcją filmową, lektorat, WF.

Wypełnij formularz rekrutacyjny