Studia Podyplomowe

WZORNICTWO
Specjalność / KOMUNIKACJA WIZUALNA

Studia w cyklu rocznym

1. Przedmioty ogólnoplastyczne obligatoryjne:
- fotografia,
- kompozycja i teoria barwy (wiedza o barwie i formie).

2. Przedmioty ogólnoplastyczne do wyboru:
- rysunek i ilustracja,
- sztuka przedmiotu.

3. Przedmioty teoretyczne:
- historia sztuki,
- prawo autorskie.

4. Przedmioty kierunkowe:
- typografia (typografia wydawnicza i na ekran, typografia ruchoma),
- przygotowanie do druku (DTP),
- podstawy projektowania,
- ergonomia,
- ogólne projektowanie wzornicze,
- technologia cyfrowa - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Animate, Adobe After Effects 2 sem.

5. Specjalności do wyboru: 2sem.

Grafika projektowa (Blok zajęć profilowych)
- projektowanie identyfikacji graficznej,
- projektowanie grafiki wydawniczej,
- konstrukcja i projektowanie opakowań,
- projektowanie systemów informacji wizualnej,
- strategia kampanii reklamowych.

Animacja na potrzeby reklamy (Blok zajęć profilowych) 2 semestry
Zajęcia skierowane są do wszystkich zainteresowanych grafiką ruchomą i animacją komputerową, zwłaszcza na potrzeby reklamy, telewizji, internetu i mediów społecznościowych. Program obejmuje tematy z zakresu podstaw animacji wektorowej i bitmapowej,  dynamiki obrazu, czasowania, zależności obrazu i dźwięku, spójności i skuteczności przekazu, doboru formy do treści
- animowane logo,
- projekty ramówek/broadcast,
- ruchoma infografika,
- animacja fotograficzna,
- typografia kinetyczna,
- video clip.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów z zakresu kwestii projektowych, kontekstu historii sztuki, tworzenie odpowiednich i trafnych komunikatów wizualnych oraz skutecznej reklamy. Studia zapewniają poznanie odpowiednich narzędzi do realizacji projektów. Oferują kursy z tradycyjnych technik graficznych, jak i z najnowszego oprogramowania komputerowego do grafiki bitmapowej, wektorowej, grafiki 2D i 3D, animacji i postprodukcji.
Słuchacze zapoznają się z aktualną problematyką związaną z tworzeniem komunikacji wizualnej, projektowania na potrzeby mediów społecznościowych i sieci oraz aktualnych trendów w motion designie i multimediach.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z szeroko pojętymi zagadnieniami reklamy, projektowania graficznego, komunikacji wizualnej i zasad tworzenia przekazu w nowych mediach oraz pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie problematyki objętej programem nauczania.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci otrzymują kompetencje stosowania wiedzy z zakresu projektowania graficznego dające możliwość podjęcia pracy w zawodzie grafika projektanta, oraz wiedzy i praktycznych umiejętności z dziedziny grafiki animowanej, pozwalające na pracę w zawodzie motiondesignera. Studia dają absolwentom konkretne umiejętności, dzięki którym mogą ubiegać się o pracę w agencjach reklamowych, wydawnictwach, social mediach czy wybrać karierę freelancera. Program studiów oferuje przygotowanie techniczne, merytoryczne i artystyczne, dzięki czemu absolwent ma szersze spojrzenie na kwestie projektowe. Studia są zarówno adresowane do kandydatów dopiero zaczynających swoją przygodę z projektowaniem, jak i chcących wzbogacić asortyment swoich umiejętności i narzędzi.

KADRA

Kadra wykładowców z bogatym doświadczeniem praktycznym, zwłaszcza w zakresie przedmiotów projektowych i ogólnoplastycznych, związanych z narzędziami cyfrowymi jak i technologią tradycyjną.

CENA

5670 zł za rok
Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i wpłacana jest przy zapisie i składaniu dokumentów
Wpisowe jednorazowe, płatne przed uzyskaniem kwalifikacji wynosi 580 zł