Studia drugiego kierunku

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania daje studentom możliwość podjęcia studiów na drugim kierunku.
Płatność za drugi kierunek wynosi 50% opłaty czesnego.

Kierunki można łączyć w konfiguracjach:

  • Architektura + Architektura wnętrz
  • Grafika projektowa + Fotografia
  • Formy przemysłowe (specjalność na kierunku Wzornictwo) + Architektura wnętrz
  • Formy przemysłowe (specjalność na kierunku Wzornictwo) + Sztuka przedmiotu (specjalność na kierunku Wzornictwo)

Z możliwości studiowania na drugim kierunku mogą skorzystać studenci, którzy:

  • ukończyli I rok studiów licencjackich, magisterskich jednolitych lub magisterskich uzupełniających
  • zaliczyli I rok studiów ze średnią ocen nie niższą niż 4,5 i uzyskali wymaganą przez program studiów liczbę punktów ECTS
  • uzyskali pisemną zgodę od Dziekanów

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Dziekanatem Uczelni.