Wzornictwo


Hanna Artemenko

Wśród wielu zawodów twórczych wzornictwo przemysłowe jest najmłodszą dziedziną wiedzy i praktyki działania. W Polsce wzornictwo przemysłowe wyrastało z tradycji sztuki użytkowej, by na przełomie lat 60-tych 70-tych ubiegłego wieku ukonstytuować się jako odrębna dziedzina twórczości. A zatem, ujmując definicyjnie ten typ działalności, wzornictwo przemysłowe to projektowanie modeli (wzorów) produktów rynkowych przeznaczonych do produkcji przemysłowej. Niedostrzeganie różnic pomiędzy odrębnością jego istoty od pozostałych dziedzin twórczości, zbyt często prowadzi do nadawania mu nazw sztuki użytkowej, rzemiosła artystycznego czy sztuki przedmiotu, zaciemniając obraz jego identyfikacji społecznej.

Wzornictwo przemysłowe jako obszar oddziaływania pomiędzy produkcją, konsumpcją, a kulturą  w sposób jednoznaczny wpisuje się w strategię rozwoju gospodarczego. Jest zatem czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy oraz eksport produkcji przemysłowej. To jedna z najmłodszych dyscyplin projektowania zintegrowanego otwarta jest na młodzież ambitną, przychylną zmianom cywilizacyjnym, wyczuloną na potrzeby społeczne, mającą predyspozycje interdyscyplinarne z silnym wektorem kulturowym. Rosnąca ilość potrzeb z zakresu kształtowania najbliższego otoczenia człowieka i jego zachowań, uwarunkowanych rozwojem cywilizacyjnym, otwiera dla przyszłych projektantów pole pracy i satysfakcji zawodowej.

I stopnia - 3 letnie
II stopnia - 2 letnie
studia stacjonarne i niestacjonarne

Katedra Projektowania Przemysłowego

 • Projektowanie zabawek, narzędzi, sprzętu powszechnego użytku, opakowań
 • Projektowanie mebli, sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń, środków transportu, typoszeregów i systemów wzorniczych

Katedra Komunikacji Wizualnej

 • Projektowanie wydawnictw (prasa, książki, foldery itp.)
 • Projektowanie reklamy
 • Projektowanie ilustracji i książki artystycznej
 • Graficzne projektowanie opakowań
 • Projektowanie systemów informacji i identyfikacji graficznej
 • Projektowanie stron internetowych i grafiki multimedialnej

Katedra Ubioru, Biżuterii i Obuwia

 • Projektowanie biżuterii
 • Projektowanie ubioru scenicznego i filmowego
 • Projektowanie ubioru kreacyjnego (moda)
 • Projektowanie ubioru konfekcyjnego
 • Projektowanie ubioru specjalnego przeznaczenia
 • Projektowanie obuwia i toreb

Absolwent po uzyskaniu dyplomu licencjackiego jest przygotowany do samodzielnej lub zespołowej pracy projektowej, a po ukończeniu studiów II stopnia i otrzymaniu dyplomu magistra sztuki również do pracy badawczej i naukowej.

Na wydziale występują bloki przedmiotów humanistycznych, technicznych i uzupełniających jak historia sztuki, wzornictwa i ubioru, anatomia i biomechanika, ergonomia, materiałoznawstwo, konstrukcja i technologie przemysłowe, zagadnienia ekonomii i wdrażanie nowego produktu.
Na wydziale można studiować drugi kierunek studiów bezpłatnie, np. komunikację wizualną lub fotografię.