Wzornictwo


Hanna Artemenko

Wśród wielu zawodów twórczych wzornictwo przemysłowe jest najmłodszą dziedziną wiedzy i praktyki działania. W Polsce wzornictwo przemysłowe wyrastało z tradycji sztuki użytkowej, by na przełomie lat 60-tych 70-tych ubiegłego wieku ukonstytuować się jako odrębna dziedzina twórczości. A zatem, ujmując definicyjnie ten typ działalności, wzornictwo przemysłowe to projektowanie modeli (wzorów) produktów rynkowych przeznaczonych do produkcji przemysłowej. Niedostrzeganie różnic pomiędzy odrębnością jego istoty od pozostałych dziedzin twórczości, zbyt często prowadzi do nadawania mu nazw sztuki użytkowej, rzemiosła artystycznego czy sztuki przedmiotu, zaciemniając obraz jego identyfikacji społecznej.

Wzornictwo przemysłowe jako obszar oddziaływania pomiędzy produkcją, konsumpcją, a kulturą  w sposób jednoznaczny wpisuje się w strategię rozwoju gospodarczego. Jest zatem czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy oraz eksport produkcji przemysłowej. To jedna z najmłodszych dyscyplin projektowania zintegrowanego otwarta jest na młodzież ambitną, przychylną zmianom cywilizacyjnym, wyczuloną na potrzeby społeczne, mającą predyspozycje interdyscyplinarne z silnym wektorem kulturowym. Rosnąca ilość potrzeb z zakresu kształtowania najbliższego otoczenia człowieka i jego zachowań, uwarunkowanych rozwojem cywilizacyjnym, otwiera dla przyszłych projektantów pole pracy i satysfakcji zawodowej.

I stopnia - 3 letnie
II stopnia - 2 letnie
studia stacjonarne i niestacjonarne

Katedra Projektowania Przemysłowego

 • Projektowanie zabawek, narzędzi, sprzętu powszechnego użytku, opakowań
 • Projektowanie mebli, sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń, środków transportu, typoszeregów i systemów wzorniczych

Katedra Komunikacji Wizualnej - Grafika komputerowa

 • Projektowanie wydawnictw (prasa, książki, foldery itp.)
 • Projektowanie reklamy
 • Projektowanie ilustracji i książki artystycznej
 • Graficzne projektowanie opakowań
 • Projektowanie systemów informacji i identyfikacji graficznej
 • Projektowanie stron internetowych i grafiki multimedialnej

Jeśli jesteś osobą kreatywną, a w Twoich zainteresowaniach jest sztuka, design i nowoczesne technologie, to zalazłeś właściwy kierunek studiów. Współczesny rynek potrzebuje osób zdolnych, twórczych ze znajomością projektowania w nowych mediach. Kierunek o profilu projektowanie graficzne, łączy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi z zakresu grafiki komputerowej i multimediów.

Zakres nauczania w katedrze komunikacji wizualnej to grafika projektowa, plakat, grafika wydawnicza, reklama, identyfikacja wizualna, projektowanie opakowań czy multimedia. W tym animacja obrazu, jak również projektowanie stron internetowych. Nauka skierowana jest na realizację pomysłów w specjalistycznych programach 2d i 3d. W ramach zajęć z projektowania graficznego odbywają się również warsztaty z DTP. Ćwiczenia praktyczne i teoria z zakresu procesów zachodzących w przemyśle poligraficznym i w przygotowaniu projektu do druku. Program katedry stawia przede wszystkim na edukację w zakresie grafiki komputerowej i multimediów.

Jako absolwent, lub będąc jeszcze w trakcie studiów może podjąć pracę w takich miejscach jak:

 • agencja reklamowa
 • agencja PR, lub marketingowa
 • wydawnictwo, zespół redakcyjny
 • przemysł poligraficzny
 • agencja, zespoły IT / projektowanie stron internetowych
 • autorska pracownia projektowania graficznego / własna działalność gospodarcza

Grafika komputerowa

Grafika komputerowa to przede wszystkim praca na obrazie cyfrowym i animacja komputerowa. W programie studiów umieszczono proces projektowania na ekran (np. strony internetowe, ilustracje do gier komputerowych), pracownię plakatu, grafikę wydawniczą, typografię, reklamę, identyfikację wizualną, projektowanie opakowań.
Nauka skierowana jest na realizację pomysłów w specjalistycznych programach 2d i 3d. W ramach zajęć z projektowania graficznego odbywają się również warsztaty z DTP (desktop publishing). Ćwiczenia praktyczne i teoria z zakresu procesów zachodzących w przemyśle poligraficznym i w przygotowaniu projektu do druku. Program katedry stawia przede wszystkim na nowoczesne technologie cyfrowe.
Wykładowcy, to wieloletni praktycy. Zapewniający np. praktyki lub staż w prowadzonych przez siebie firmach.

Motion Designer

Specjalność na grafice komputerowej. Przedmiot jest dedykowany wszystkim zainteresowanym grafiką ruchomą i animacją komputerową, zwłaszcza na potrzeby reklamy, telewizji, internetu i mediów społecznościowych. Zawód motion designera jest poszukiwany na rynku i daje możliwości wykonywania twórczej i ciekawej pracy w agencjach reklamowych czy produkcjach telewizyjnych. Nauka obejmuje tematy z zakresu animacji wektorowej i bitmapowej,  dynamiki obrazu, czasowania, zależności obrazu i dźwięku, spójności i skuteczności przekazu, doboru formy do treści.

Graficzne projektowanie opakowań

Katedra Ubioru, Biżuterii i Obuwia

 • Projektowanie biżuterii
 • Projektowanie ubioru scenicznego i filmowego
 • Projektowanie ubioru kreacyjnego (moda)
 • Projektowanie ubioru konfekcyjnego
 • Projektowanie ubioru specjalnego przeznaczenia
 • Projektowanie obuwia i toreb

Katedra Ubioru na Wydziale Wzornictwa Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania kształci projektantów ubioru, biżuterii, obuwia i akcesoriów. Celem nauki jest zdobycie umiejętności do samodzielnego, kreatywnego wykonywania zawodu projektanta. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców i praktyków zawodu są gwarancją rzetelnych i aktualnych wiadomości.
Realizacje własnych koncepcji oraz weryfikowanie ich w praktyce, to podstawowe założenia dydaktyki w zakresie projektowania mody.

Współczesny design jest przestrzenią, w której przenikają się elementy sztuki i socjologii, technologii i ekonomii. Po ukończeniu kierunku projektant ubioru uzyskuje umiejętność interpretacji aktualnych zjawisk i zrozumienie podstawowych relacji człowiek - ubiór, produkt - użytkownik.

Nowa specjalizacja - Unikatowe Formy Wzornicze

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania, jako jedyna uczelnia w Polsce, uruchamia nową specjalizację oferującą wszechstronną edukację projektantów unikatowych form wzorniczych.

Program kształcenia to nauka projektowania i realizacji przedmiotów wyposażenia wnętrz mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. Wartością dodaną będzie dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności samodzielnej realizacji, metodami rękodzielniczymi, unikatowych mebli z metalu i drewna, oświetlenia, naczyń korpusowych, dekoracyjnych tkanin i innych dzieł plastycznych o wysokich walorach artystycznych mieszczących się w szeroko rozumianej formule sztuki przedmiotu. Edukacja zostanie uzupełniona blokiem zajęć teoretycznych; ergonomią, historią sztuki dekoracyjnej, materiałoznawstwem, technikami i technologiami wykonania.

Różnica między projektowaniem form przemysłowych, a naszą ofertą różni się wyłącznie metodami produkcji. W przypadku form przemysłowych to wielkonakładowa, masowa produkcja fabryczna, a unikatowe formy wzornicze realizuje projektant w krótkiej serii we własnej niewielkiej firmie.

Absolwent po uzyskaniu dyplomu licencjackiego jest przygotowany do samodzielnej lub zespołowej pracy projektowej, a po ukończeniu studiów II stopnia i otrzymaniu dyplomu magistra również do pracy badawczej i naukowej.

Na wydziale występują bloki przedmiotów humanistycznych, technicznych i uzupełniających jak historia sztuki, wzornictwa i ubioru, anatomia i biomechanika, ergonomia, materiałoznawstwo, konstrukcja i technologie przemysłowe, zagadnienia ekonomii i wdrażanie nowego produktu.

Wypełnij formularz rekrutacyjny