Studia Podyplomowe

WZORNICTWO
Specjalność – PROJEKTOWANIE BIŻUTERII

CZAS TRWANIA: Studia w cyklu rocznym (2 semestry)

OPIS KIERUNKU I CEL STUDIÓW

Zakres programowy studiów podyplomowych ukierunkowany jest na projektowanie i realizowanie biżuterii użytkowej i unikatowej w zakresie współczesnej biżuterii. Program studiów podyplomowych kładzie szczególny nacisk na rozwój indywidualnych predyspozycji w procesie twórczym oraz na zdobycie umiejętności i doświadczenia w kreowaniu własnych wizji i koncepcji projektowych w obszarze biżuterii.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z projektowaniem biżuterii, posiadają uzdolnienia plastyczne i manualne, są kreatywne i otwarte na sztukę.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych specjalności – Projektowanie biżuterii potrafi przejść przez proces projektowy w zakresie tworzenia autorskich projektów biżuterii użytkowej i unikatowej, od analizy oraz interpretacji inspiracji, opracowania założeń koncepcyjno-projektowych, poprzez realizację wybranych, najlepszych i najciekawszych projektów, wykorzystując materiały i techniki złotnicze tradycyjne, jak i alternatywne, nietypowe surowce czy technologie komputerowe. Samodzielnie organizuje sobie pracę, prowadzi poszukiwania na wielu płaszczyznach współczesnej kultury, estetyki, wskazując na film, fotografię, muzykę, architekturę, przyrodę jako źródła inspiracji. Wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, zdolność twórczego i elastycznego myślenia w pracy projektowej, a także w trakcie rozwiązywania problemów projektowych oraz przy współpracy z innymi osobami. Jako projektant potrafi sprawnie funkcjonować samodzielnie, jak również umiejętnie współdziałać w zespołach. Potrafi współpracować z przedstawicielami innych firm związanych z procesem realizacji projektu. Potrafi zaprezentować i omówić własny projekt, wypowiadać się na temat minionych jak i aktualnych trendów w biżuterii. Stosuje się do zasad etyki obowiązującej w pracy projektanta biżuterii mając świadomość społecznych i etycznych aspektów związanych z realizacją własnych projektów oraz wynikającą z tego odpowiedzialnością.

KADRA

Kadra wykładowców z bogatym doświadczeniem praktycznym, zwłaszcza w zakresie przedmiotów projektowych i ogólnoplastycznych, związanych z narzędziami cyfrowymi jak i technologią tradycyjną.

CENA

5670 zł za rok
Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i wpłacana jest przy zapisie i składaniu dokumentów
Wpisowe jednorazowe, płatne przed uzyskaniem kwalifikacji wynosi 580 zł

PrzedmiotLiczba godzin w roku
Projektowanie biżuterii40
Warsztat biżuterii40
Historia sztuki30
Rysunek prezentacyjny20
Fotografia artystyczna20
Techniki komputerowe 3D20
Pracownia artystyczna20
Prawo autorskie10
Razem200