Studia Podyplomowe

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

CZAS TRWANIA: 4 semestry, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela) 324 godzin w roku.

KOSZT: 9700 zł za rok, opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i wpłacana jest przy zapisie i składaniu dokumentów. Wpisowe jednorazowe, płatne przed uzyskaniem kwalifikacji wynosi: 580 zł

ADRESAT: studia podyplomowe adresowane są nie tylko do pasjonatów projektowania pragnących zmierzyć się z aranżacją wnętrz własnych domów, mieszkań, biur, sklepów, galerii, przestrzeni w najbliższym otoczeniu ale również do osób wiążących swoją przeszłość z zawodem projektanta wnętrz. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania wnętrz prywatnych oraz komercyjnych. Główny nacisk kładziony jest na kreatywne podejście do tematu oraz poprawne rozwiązania technologicznomateriałowe. Bardzo istotny jest proces powstawania projektu i analiza tematu, jak również końcowa prezentacja wybranych rozwiązań i uzasadnienie podjętych decyzji projektowych.

WYKŁADOWCY: wykładowcy WSSiP w Łodzi

PROGRAM:

 • Podstawy projektowania architektonicznego
 • Materiałoznawstwo
 • Dokumentacja techniczno- budowlana
 • Modelowanie architektoniczne
 • Geometria wykreślna
 • Techniki komputerowe w projektowaniu
 • Mechanika budowli
 • Ergonomia z elementami BHP
 • Podstawy projektowania architektury wnętrz
 • Projektowanie architektoniczne budynków jednorodzinnych
 • Oświetlenie
 • Fizyka budowli
 • Historia sztuki do końca XIX wieku
 • Budownictwo i konstrukcje
 • Projektowanie architektoniczne budynków usługowych
 • Instalacje budowlane
 • Projektowanie architektoniczne wnętrz budynków jednorodzinnych
 • Projektowanie architektoniczne wnętrz budynków usługowych
 • Pracownia artystyczna
 • Sztuka współczesna

KWALIFIKACJE:

Student posiada wiedzę techniczno-technologiczną dotyczącą prostych zadań projektowych, potrafi zaprojektować obiekt i zrealizować projekt przy użyciu odpowiednich narzędzi i metod. Usprawnia wartości adaptacyjne określonego obiektu użytkowego. Doskonali techniki komputerowe właściwe do realizacji zadań projektowych oraz w celach prezentacyjnych własnych projektów. Student nabywa niezbędną wiedzę z zakresu teorii barwy i światła, rodzajów kompozycji plastycznej i geometrii w budowie formy, rodzajów perspektywy oraz środków ekspresji artystycznej. Nabytą wiedzę potrafi zastosować w procesie projektowania, fotografowania, opisu i interpretacji zjawisk plastycznych w sztuce, designie i architekturze. Student jest przygotowany do zespołowej pracy projektowej i realizacyjnej.