Studia Podyplomowe

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

CZAS TRWANIA: 2 semestry, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela).

ADRESAT: studia podyplomowe adresowane są nie tylko do pasjonatów projektowania pragnących zmierzyć się z aranżacją wnętrz własnych domów, mieszkań, biur, sklepów, galerii, przestrzeni w najbliższym otoczeniu ale również do osób wiążących swoją przyszłość z zawodem projektanta wnętrz. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania wnętrz prywatnych oraz komercyjnych. Główny nacisk kładziony jest na kreatywne podejście do tematu oraz poprawne rozwiązania technologiczno-materiałowe. Bardzo istotny jest proces powstawania projektu i analiza tematu, jak również końcowa prezentacja wybranych rozwiązań i uzasadnienie podjętych decyzji projektowych.

WYKŁADOWCY: wykładowcy WSSiP w Łodzi

PLAN STUDIÓW:


(F) – zajęcia fakultatywne

KWALIFIKACJE:

Student posiada wiedzę techniczno-technologiczną dotyczącą prostych zadań projektowych, potrafi zaprojektować obiekt i zrealizować projekt przy użyciu odpowiednich narzędzi i metod. Usprawnia wartości adaptacyjne określonego obiektu użytkowego. Doskonali techniki komputerowe właściwe do realizacji zadań projektowych oraz w celach prezentacyjnych własnych projektów. Student nabywa niezbędną wiedzę z zakresu teorii barwy i światła, rodzajów kompozycji plastycznej i geometrii w budowie formy, rodzajów perspektywy oraz środków ekspresji artystycznej. Nabytą wiedzę potrafi zastosować w procesie projektowania, fotografowania, opisu i interpretacji zjawisk plastycznych w sztuce, designie i architekturze.
Student jest przygotowany do zespołowej pracy projektowej i realizacyjnej.