Rekrutacja opłaty

Rekrutacja 2023/2024
Od marca 2023 r. rozpoczynamy rekrutację na roku akademickiego 2023/2024.
Serdecznie zapraszamy.

KOSZT: 6000 zł, opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł
Wpisowe jednorazowe w roku akademickim 2023/2024 wynosi: 580,00 0,00 zł
Opłaty za studia podyplomowe można dokonać jednorazowo do 15 października 2023 roku lub rozłożyć ją na 2 raty – 3000,00 zł, lub 9 rat – 667,00 zł płatnych do 10 dnia każdego miesiąca.
Zobacz więcej ...

Opłaty za studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie), jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne oraz podyplomowe niestacjonarne 1-roczne (dwusemestralne), 2-letnie (czterosemestralne) i 1,5-roczne (trzysemestralne).

1. Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i wpłacana jest przy zapisie i składaniu dokumentów.

2. Wpisowe jednorazowe, płatne przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego wynosi:

  • 580 zł – studia jednolite magisterskie
  • 580 zł - studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)
  • 580 zł - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)
  • 580 zł - studium aktorskie
  • 580 zł - studia podyplomowe 1-roczne
  • 580 zł - studia podyplomowe 1,5-roczne
  • 580 zł - studia podyplomowe 2-letnie

3a. Opłata roczna na kierunkach Architektura, Architektura Wnętrz, Film i Fotografia za usługi edukacyjne (czesne) świadczone przez uczelnię w roku akademickim 2023/2024 wynosi:

Roczne koszty Opłata za semestr Opłata w 9 ratach Opłata w 12 ratach
a. studia jednolite magisterskie i II stopnia (uzupełniające magisterskie)
17760 zł 8880 zł 1973 zł rata 1480 zł rata
b. studia I stopnia licencjackie oraz I stopnia inżynierskie
11760 zł 5880 zł 1307 zł rata 980 zł rata
c. studia podyplomowe 2-letnie (czterosemestralne), 1,5-roczne (trzysemestralne) i studia podyplomowe 1-roczne (dwusemestralne)
13800 zł 6900 zł 1533 zł rata 1150 zł rata
d. studium aktorskie
10560 zł 5280 zł 1174 zł rata 880 zł rata
e. Promocja! Studia podyplomowe 2-letnie (czterosemestralne) - Fotografia
9700 zł 4850 zł 1078 zł rata -
f. Promocja! Architektura Wnętrz - studia II stopnia
15000 zł 7500 zł 1667 zł rata 1250 zł rata
g. Nowość! Studia podyplomowe (dwa semestry) - Architektura Wnętrz
6000 zł 3000 zł 667 zł rata -

3b. Opłata roczna na kierunku Wzornictwo za usługi edukacyjne (czesne) świadczone przez uczelnię w roku akademickim 2023/2024 wynosi:

Roczne koszty Opłata za semestr Opłata w 9 ratach Opłata w 12 ratach
a. studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)
11760 5880 1307 rata 980 rata
b. studia I stopnia licencjackie
9360 4680 1040 rata 780 rata
c. studia podyplomowe 1 roczne (dwa semestry)
11760 5880 1307 rata 980 rata

3b. Opłata roczna na kierunku Wzornictwo za usługi edukacyjne (czesne) świadczone przez uczelnię w roku akademickim 2023/2024 wynosi:

Roczne koszty Opłata za semestr Opłata w 9 ratach Opłata w 12 ratach
a. studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)
11760 5880 1307 rata 980 rata
b. studia I stopnia licencjackie
9360 4680 1040 rata 780 rata
c. studia podyplomowe 1 roczne (dwa semestry)
11760 5880 1307 rata 980 rata

Informacje dodatkowe:

1. Wpisanie kandydata na listę osób przyjętych do Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi następuje po złożeniu dokumentów, uzyskaniu kwalifikacji na wybrany kierunek, wpłacie wpisowego oraz po podpisaniu umowy o kształcenie.

2. Umowa o usługę edukacyjną (kształcenie) zostaje podpisana po uzyskaniu kwalifikacji i wpłacie wpisowego, Kandydat wraz z osobami finansującymi lub współfinansującymi naukę, przyjmującymi na siebie rolę poręczyciela (rodzice,opiekunowie, pracodawcy, sponsorzy) zobowiązani są do podpisania umowy o usługę edukacyjną (kształcenie) w ciągu 14 dni od daty uzyskania kwalifikacji przez kandydata.

3. Uwaga! Nieterminowe wpłaty czesnego powodują naliczanie odsetek.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Dziekanatem Uczelni.

Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi
ul. Targowa 65, 90-324 Łódź
tel. kom. +48 570 010 654, 570 600 141

e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl