Rekrutacja opłaty

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022
Rekrutacja trwa od 1 marca do 30 października 2021 roku.
W przypadku wolnych miejsc rekrutacja może zostać przedłużona.

Opłaty za studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie), jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne oraz podyplomowe niestacjonarne 1-roczne (dwusemestralne), 2-letnie (czterosemestralne) i 1,5-roczne (trzysemestralne).

1. Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i wpłacana jest przy zapisie i składaniu dokumentów.

2. Wpisowe jednorazowe, płatne przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego wynosi:

  • 500 zł – studia jednolite magisterskie
  • 400 zł - studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)
  • 400 zł - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)
  • 400 zł - studium aktorskie
  • 400 zł - studia podyplomowe 1-roczne
  • 400 zł - studia podyplomowe 1,5-roczne
  • 400 zł - studia podyplomowe 2-letnie

3a. Opłata roczna na kierunkach Architektura, Architektura Wnętrz, Film i Fotografia za usługi edukacyjne (czesne) świadczone przez uczelnię w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

Roczne koszty Opłata za semestr Opłata w 9 ratach Opłata w 12 ratach
a. studia jednolite magisterskie i II stopnia (uzupełniające magisterskie)
13800 zł 6900 zł 1533 zł rata 1150 zł rata
b. studia I stopnia licencjackie oraz I stopnia inżynierskie
11400 zł 5700 zł 1267 zł rata 950 zł rata
c. studia podyplomowe 2-letnie (czterosemestralne), 1,5-roczne (trzysemestralne) i studia podyplomowe 1-roczne (dwusemestralne)
13800 zł 6900 zł 1533 zł rata 1150 zł rata
d. studium aktorskie
9000 zł 4500 zł 1000 zł rata 750 zł rata
e. Promocja! Studia podyplomowe 2-letnie (czterosemestralne) - Fotografia
9700 zł 4850 zł 1078 zł rata -

3b. Opłata roczna na kierunku Wzornictwo za usługi edukacyjne (czesne) świadczone przez uczelnię w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

Roczne koszty Opłata za semestr Opłata w 9 ratach Opłata w 12 ratach
a. studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)
11400 zł 5700 zł 1267 zł rata 950 zł rata
b. studia I stopnia licencjackie
9000 zł 4500 zł 1000 zł rata 750 zł rata
c. studia podyplomowe 1,5-roczne (trzysemestralne)
11400 zł 5700 zł 1267 zł rata 950 zł rata

Informacje dodatkowe:

1. Wpisanie kandydata na listę osób przyjętych do Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi następuje po złożeniu dokumentów, uzyskaniu kwalifikacji na wybrany kierunek, wpłacie wpisowego oraz po podpisaniu umowy o kształcenie.

2. Umowa o usługę edukacyjną (kształcenie) zostaje podpisana po uzyskaniu kwalifikacji i wpłacie wpisowego, Kandydat wraz z osobami finansującymi lub współfinansującymi naukę, przyjmującymi na siebie rolę poręczyciela (rodzice,opiekunowie, pracodawcy, sponsorzy) zobowiązani są do podpisania umowy o usługę edukacyjną (kształcenie) w ciągu 14 dni od daty uzyskania kwalifikacji przez kandydata.

3. Uwaga! Nieterminowe wpłaty czesnego powodują naliczanie odsetek.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Dziekanatem Uczelni.

Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi
ul. Targowa 65, 90-324 Łódź
tel. kom. +48 570 010 654, 570 600 141

e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl