Rekrutacja opłaty

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Promocja, do 10 września 20% zniżki na wpisowe.

Opłaty za studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie), jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne oraz podyplomowe niestacjonarne 1-roczne (dwusemestralne), 2-letnie (czterosemestralne) i 1,5-roczne (trzysemestralne).

1. Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i wpłacana jest przy zapisie i składaniu dokumentów.

2. Wpisowe jednorazowe, płatne przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego wynosi:

  • 500 zł – studia jednolite magisterskie
  • 400 zł - studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)
  • 400 zł - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)
  • 400 zł - studium aktorskie
  • 250 zł - studia podyplomowe 1-roczne
  • 250 zł - studia podyplomowe 1,5-roczne
  • 250 zł - studia podyplomowe 2-letnie

3a. Opłata roczna na kierunkach Architektura, Architektura Wnętrz, Film i Fotografia za usługi edukacyjne (czesne) świadczone przez uczelnię w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

Roczne koszty Opłata za semestr Opłata w 9 ratach Opłata w 12 ratach
a. studia jednolite magisterskie i II stopnia (uzupełniające magisterskie)
12600 zł 6300 zł 1400 zł rata 1050 zł rata
b. studia I stopnia licencjackie oraz I stopnia inżynierskie
10200 zł 5100 zł 1133 zł rata 850 zł rata
c. studia podyplomowe 2-letnie (czterosemestralne), 1,5-roczne (trzysemestralne) i studia podyplomowe 1-roczne (dwusemestralne)
10200 zł 5100 zł 1133 zł rata 850 zł rata
d. studium aktorskie
9000 zł 4500 zł 1000 zł rata 750 zł rata

3b. Opłata roczna na kierunku Wzornictwo za usługi edukacyjne (czesne) świadczone przez uczelnię w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

Roczne koszty Opłata za semestr Opłata w 9 ratach Opłata w 12 ratach
a. studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)
7080 zł 3540 zł 786 zł rata 590 zł rata
b. studia I stopnia licencjackie
7080 zł 3540 zł 786 zł rata 590 zł rata
c. studia podyplomowe 2-letnie (czterosemestralne), 1,5-roczne (trzysemestralne) i studia podyplomowe 1-roczne (dwusemestralne)
7080 zł 3540 zł 786 zł rata 590 zł rata

Informacje dodatkowe:

1. Wpisanie kandydata na listę osób przyjętych do Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi następuje po złożeniu dokumentów, uzyskaniu kwalifikacji na wybrany kierunek, wpłacie wpisowego oraz po podpisaniu umowy o kształcenie.

2. Umowa o usługę edukacyjną (kształcenie) zostaje podpisana po uzyskaniu kwalifikacji i wpłacie wpisowego, Kandydat wraz z osobami finansującymi lub współfinansującymi naukę, przyjmującymi na siebie rolę poręczyciela (rodzice,opiekunowie, pracodawcy, sponsorzy) zobowiązani są do podpisania umowy o usługę edukacyjną (kształcenie) w ciągu 14 dni od daty uzyskania kwalifikacji przez kandydata.

3. Uwaga! Nieterminowe wpłaty czesnego powodują naliczanie odsetek.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Dziekanatem Uczelni.

Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi
ul. Targowa 65, 90-324 Łódź
tel. kom. +48 570 010 654, 570 600 141

e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl