Rekrutacja opłaty

Rekrutacja 2024/2025
Od marca 2024 r. rozpoczynamy rekrutację na roku akademickiego 2024/2025.
Serdecznie zapraszamy.

KOSZT: 4500 zł, opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł
Opłaty za studia podyplomowe można dokonać jednorazowo do 15 października 2024 roku lub rozłożyć ją na 2 raty – 2250,00 zł, lub 9 rat – 500,00 zł płatnych do 10 dnia każdego miesiąca.
Zobacz więcej ...

Opłaty za studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie), jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne oraz podyplomowe niestacjonarne 1-roczne (dwusemestralne), 2-letnie (czterosemestralne) i 1,5-roczne (trzysemestralne).

1. Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i wpłacana jest przy zapisie i składaniu dokumentów.

2. Wpisowe jednorazowe, płatne przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego wynosi:

  • 580 zł – studia jednolite magisterskie
  • 580 zł - studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)
  • 580 zł - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)
  • 580 zł - studium aktorskie
  • 580 zł - studia podyplomowe 1-roczne
  • 580 zł - studia podyplomowe 1,5-roczne
  • 580 zł - studia podyplomowe 2-letnie

3a. Opłata roczna za usługi edukacyjne (czesne) świadczone przez uczelnię w roku akademickim 2024/2025 wynosi:

Czesne za każdy rok akademicki dla studiów I stopnia kierunek WZORNICTWO9360 zł
Czesne za każdy rok akademicki dla studiów II stopnia kierunek WZORNICTWO11760 zł
Czesne za każdy rok akademicki dla studiów inżynierskich kierunku ARCHITEKTURA12600 zł
Czesne za każdy rok akademicki dla studiów licencjackich kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ11760 zł
Czesne za każdy rok akademicki dla studiów jednolitych magisterskich 17760 zł
Czesne za każdy rok akademicki dla studiów II stopnia kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ16200 zł
Czesne za każdy rok akademicki dla studiów II stopnia kierunek ROTVFiF19200 zł
Deklaracja płatności rat
Jednorazowo, za cały rok z góry (płatne do 15 października każdego roku, bonifikata 3%)
- dla studiów I stopnia kierunku WZORNICTWO9360 zł
- dla studiów II stopnia kierunku WZORNICTWO 11760 zł
- dla studiów I stopnia (inżynierskie) Architektura12600 zł
- dla studiów I stopnia (licencjackie) Architektura Wnętrz11760 zł
- dla studiów jednolitych magisterskich17760 zł
- dla studiów II stopnia kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ16200 zł
- dla studiów II stopnia kierunek ROTVFiF19200 zł
W dwóch (2) równych ratach (1 rata do 15 października, 2 rata do 10 kwietnia)
- dla studiów I stopnia kierunku WZORNICTWO2 x 4680 zł
- dla studiów II stopnia kierunku WZORNICTWO 2 x 5880 zł
- dla studiów I stopnia (inżynierskie) Architektura2 x 6300 zł
- dla studiów I stopnia (licencjackie) Architektura Wnętrz2 x 5880 zł
- dla studiów jednolitych magisterskich2 x 8880 zł
- dla studiów II stopnia kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ2 x 8100 zł
- dla studiów II stopnia kierunek ROTVFiF2 x 9600 zł
W trzech (3) równych ratach (1 rata do 15 października, 2 rata do 10 lutego, 3 rata do 10 czerwca)
- dla studiów I stopnia kierunku WZORNICTWO3 x 3120 zł
- dla studiów II stopnia kierunku WZORNICTWO 3 x 3920 zł
- dla studiów I stopnia (inżynierskie) Architektura3 x 4200 zł
- dla studiów I stopnia (licencjackie) Architektura Wnętrz3 x 3920 zł
- dla studiów jednolitych magisterskich3 x 5920 zł
- dla studiów II stopnia kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ3 x 5400 zł
- dla studiów II stopnia kierunek ROTVFiF3 x 6400 zł
W dziewięciu (9) równych ratach (1 rata do 15 października, pozostałe osiem (8) rat płatne do 10-go dnia każdego następnego miesiąca)
- dla studiów I stopnia kierunku WZORNICTWO9 x 1040 zł
- dla studiów II stopnia kierunku WZORNICTWO 9 x 1307 zł
- dla studiów I stopnia (inżynierskie) Architektura9 x 1400 zł
- dla studiów I stopnia (licencjackie) Architektura Wnętrz9 x 1307 zł
- dla studiów jednolitych magisterskich9 x 1973 zł
- dla studiów II stopnia kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ9 x 1800 zł
- dla studiów II stopnia kierunek ROTVFiF9 x 2133 zł
W dwunastu (12) równych ratach (1 rata do 15 października, pozostałe jedenaście (11) rat płatne do 10-go dnia każdego następnego miesiąca)
- dla studiów I stopnia kierunku WZORNICTWO 12 x 780 zł
- dla studiów II stopnia kierunku WZORNICTWO 12 x 980 zł
- dla studiów I stopnia (inżynierskie) Architektura12 x 1050 zł
- dla studiów I stopnia (licencjackie) Architektura Wnętrz12 x 980 zł
- dla studiów jednolitych magisterskich12 x 1480 zł
- dla studiów II stopnia kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ12 x 1350 zł
- dla studiów II stopnia kierunek ROTVFiF12 x 1600 zł

Studium Aktorskie

Czesne za każdy rok - jednorazowo, za cały rok z góry (płatne do 15 października każdego roku)10560 zł
W dwóch (2) równych ratach (1 rata do 15 października, 2 rata do 10 kwietnia)2 x 5280 zł
W trzech (3) równych ratach (1 rata do 15 października, 2 rata do 10 lutego, 3 rata do 10 czerwca)3 x 3520 zł
W dziewięciu (9) równych ratach (1 rata do 15 października, pozostałe osiem (8) rat płatne do 10-go dnia każdego następnego miesiąca)9 x 1174 zł
W dwunastu (12) równych ratach (1 rata do 15 października, pozostałe jedenaście (11) rat płatne do 10-go dnia każdego następnego miesiąca)12 x 880 zł

Informacje dodatkowe:

1. Wpisanie kandydata na listę osób przyjętych do Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi następuje po złożeniu dokumentów, uzyskaniu kwalifikacji na wybrany kierunek, wpłacie wpisowego oraz po podpisaniu umowy o kształcenie.

2. Umowa o usługę edukacyjną (kształcenie) zostaje podpisana po uzyskaniu kwalifikacji i wpłacie wpisowego, Kandydat wraz z osobami finansującymi lub współfinansującymi naukę, przyjmującymi na siebie rolę poręczyciela (rodzice,opiekunowie, pracodawcy, sponsorzy) zobowiązani są do podpisania umowy o usługę edukacyjną (kształcenie) w ciągu 14 dni od daty uzyskania kwalifikacji przez kandydata.

3. Uwaga! Nieterminowe wpłaty czesnego powodują naliczanie odsetek.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Dziekanatem Uczelni.

Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi
ul. Targowa 65, 90-324 Łódź
tel. kom. +48 570 010 654, 570 600 141

e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl