Studium Aktorskie

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Studium Aktorskie - Specjalizacja Aktorstwo Filmowe
przy Wydziale Filmu i Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi

Uruchamiając kształcenie aktorów filmowych, organizatorzy tego kształcenia, kierowali się refleksją uzmysławiającą, że współczesny przemysł filmowy o wielomilionowej widowni świata, wymaga kształcenia dla niego realizatorów filmowych, a wśród nich aktorów o specyficznych umiejętnościach, bez których film nie mógłby zaistnieć. Pokrewieństwo tego zawodu z zawodem aktora teatralnego w rzeczywistości ujawnia różnice w procesie realizacji filmu od procesu realizacji teatralnej jak i środków przekazu aktorskiego w przestrzeni filmowej i przestrzeni spektaklu teatralnego.

Mając powyższe na uwadze, Wydział filmu i Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, podjął zadanie kształcenia aktorów dla filmu nie starając się konkurować z tradycyjnymi szkołami aktorskimi.

3 - letnie Studium oparte o problemy pracy na planie filmowym wzbogacone podstawami aktorstwa, jak: dykcja i emisja głosu, interpretacja prozy i wiersza, sceny aktorskie rozszerzone o różne formy ich realizacji, uzupełnione zostały przedmiotami humanistycznymi, jak: historia sztuki czy historia i teoria filmu, by osadzić słuchaczy Studium w kulturze warunkujące realizację zawodu twórczego, jakim jest zawód aktora filmowego. Zajęcia w Studium nie są przygotowaniem do akademii czy wyższych szkół teatralnych, chociaż wiedza i umiejętności nabyte w Aktorskim Studium Filmowym, mogą być pomocne przy ubieganiu się, jego absolwentów o przyjęcie do tych uczelni.

Podstawowe przedmioty w całościowym procesie studiów:

 1. Zadania aktorskie/ interpretacja tekstu i roli
 2. Interpretacja: proza, wiersz klasyczny i współczesny, piosenka. Praca ze scenariuszem filmowym.
 3. Praca przed kamerą/ współpraca z reżyserem i operatorem filmowym, świadomość korzystania z elementów technicznych w filmie i telewizji takich jak np. światło.
 4. Dykcja i emisja głosu
 5. Świadomość ruchu scenicznego- estetyka i ekspresja ruchu, improwizacja
 6. Historia teatru, filmu, sztuki współczesnej, elementy antropologii kultury
 7. Lektorat z języka angielskiego

Niezbędne dokumenty:

 • rejestracja on-line (formularz rekrutacyjny)
 • list motywacyjny
 • potwierdzenie opłaty wpisowej
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • kserokopia dowodu osobistego / paszportu
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Powyższe dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 25 września. 

Opłaty za studia w trybie dziennym

 • Opłata rekrutacyjna wpłacana przy zapisie i składaniu dokumentów - 150 PLN
 • Wpisowe, płatne przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej – 580 PLN
 • Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym: 880 PLN w miesiącach od października do września

Wymagania - rozmowa kwalifikacyjna

Miejsce zajęć:
budynek Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, ul. Targowa 65 - w sąsiedztwie PWSFTViT.
Termin:
Kandydaci do Studium Aktorskiego zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, która ma na celu sprawdzenie ich predyspozycji. O dokładnym terminie rozmowy poinformuje kandydatów dziekanat szkoły. Kandydaci proszeni są o przygotowanie jednego tekstu wierszem lub prozą.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Podanie o przyjęcie do studium aktorskiego

Kontakt

tel. komórkowy: +48 570 600 141, 570 010 654
dziekanat@wssip.edu.pl