Formularz rekrutacyjny

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Wprowadź dane osobowe:

Wybierz kierunek studiów:

Wybierz typ studiów:

Wybierz rodzaj studiów:

Byłam/byłem studentem WSSiP

Skąd dowiedziałaś/eś się o naszej Uczelni?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez WSSiP w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

Akceptuję warunki

Zapoznałem/am się z treścią regulaminu studiów