O uczelni

WSSiP jest uczelnią elitarną, kształcącą w oparciu o teorię i eksperyment twórczy pod indywidualną opieką zespołów dydaktycznych, w skład których wchodzą profesorowie najlepszych uczelni w Polsce i uznani praktycy zawodu. Praca nad ideą uczelni, doświadczenie i świadomość zmian ukształtowały uczelnię, o bezprecedensowej w Polsce, strukturze organizacyjnej i współczesnym rozumieniu kształcenia dla przyszłości. Otwierając szeroko drzwi do własnej siedziby w zabytkowym pałacu Scheiblera, Szkoła oferuje studentom pracownie realizacyjne i sale wykladowe wyposażone w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt, sale kinową, bibliotekę i Galerię Wystawienniczą.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi została założona w 1989 roku przez prof. Jerzego Derkowskiego, który był jej Rektorem do 2018 roku. Posiada akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów. Uczelnia mieści się w zabytkowym kwartale miasta tzw. „Księżego Młyna” obok Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej i Teatralnej tzw. „Filmówki”, Muzeum Kinematografii, filii Muzeum Sztuki, Muzeum Książki. WSSiP zapewnia kształcenie zarówno na poziomie zawodowym (Studia I Stopnia licencjackie i inżynierskie) jak i na poziomie magisterskim (Studia uzupełniające i jednolite II Stopnia) oraz Studia podyplomowe w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

WSSiP w Łodzi jako pierwsza w Polsce uczelnia niepubliczna otrzymała pozwolenie na prowadzenie kierunku studiów: Architektura, Architectura Wnętrz, Wzornictwo oraz Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia.

Jest jedną z trzech uczelni w Polsce, a jedyną wśród uczelni niepublicznych wydających dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra na kierunku Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia oraz prowadzi Policealne Studium Aktorskie przy Wydziale Filmu i Fotografii.

Uczelnia jest też trzecią uczelnią w kraju, prowadzącą autonomiczny Wydział Wzornictwa – Kierunek wpisany na Listę Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z dziesięciu kierunków studiów kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. To jedyna uczelnia w Polsce o najszerszym zakresie specjalności w dziedzinie wzornictwa.

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna realizuje bogaty program studiów w znakomicie wyposażonych pracowniach, warsztatach, atelier filmowym i fotograficznym, przygotowującymi do przyszłej pracy zarówno projektowej oraz twórczej i naukowo-badawczej.