Zasady rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021
Rekrutacja trwa od 1 marca do 30 września 2020 roku.

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 30 PAŹDZIERNIKA 2020

Punkt rekrutacyjny:

Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi
ul. Targowa 65
tel. (42) 307 15 38
tel. komórkowy: +48 570 600 141, 570 010 654

e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl

Dni i godziny pracy Dziekanatu:

 • poniedziałek - piątek, godz. 10.00-15.00
 • wrzesień - soboty, godz. 9.00-14.00

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. rejestracji on-line (formularz rekrutacyjny), Studium Aktorskie (formularz rekrutacyjny)
 2. podanie do Rektora (Pobierz podanie o przyjęcie)
 3. oryginał świadectwa dojrzałości
 4. kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers)
 5. trzy kolorowe podpisane zdjęcia (35 mm x 45 mm)

Kandydaci składają teczkę zawierającą max 10 prac. Prace mogą być składane w formie elektronicznej.

Wymogi w zależności od kierunku:

 • Architektura i urbanistyka:
  - do wyboru: fotografia, rysunek, własne projekty;
 • Architektura Wnętrz:
  - do wyboru: fotografia, rysunek, własne projekty;
 • Wzornictwo:
  - do wyboru: rysunek, projekty;
 • Fotografia:
  - do wyboru rodzaj i tematyka: fotografia;
 • Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia (specjalność REŻYSERIA):
  - do wyboru: film (maksymalna długość do 5 minut), scenariusz (maksymalna długość do 5 stron A4), fotografia (tematyka prac dowolna);
 • Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia (specjalność SZTUKA OPERATORSKA):
  -do wyboru: film (maksymalna długość do 5 minut), fotografia (tematyka prac dowolna).

Kandydaci do Studium Aktorskiego nie składają teczki prac, proszeni są o przygotowanie jednego tekstu wierszem lub prozą.

Studenci zagraniczni (po konsultacji z dziekanatem) mają możliwość dostarczenia teczki prac drogą listowną lub elektroniczną.

Opłata rekrutacyjna wymagana przy rejestracji on-line – 150 złotych.
Płatna na konto bankowe
Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu opłaty rekrutacyjnej na adres e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl.

Numer konta bankowego:
PKO BP SA Oddział 1 w Łodzi
nr rachunku: 25 1020 3352 0000 1802 0011 0890
nr IBAN: PL 25 1020 3352 0000 1802 0011 0890